Редакційний штат

Головний редактор: Кремінський Б. Г.– доктор педагогічних наук

Відповідальний секретар: Ївженко Ю. В. – кандидат педагогічних наук

Редакційна колегія:

 1. Аргіропоулос Дімітріс (Dimitris Argiropoulos) – доктор наук в галузі педагогіки, професор;
 2. Вознюк Олександр Васильович – доктор педагогічних наук, доцент;
 3. Гуржій Андрій Миколайович – доктор технічних наук, професор;
 4. Дубасенюк Олександра Антонівна – доктор педагогічних наук, професор;
 5. Желанова Вікторія В’ячеславівна – доктор педагогічних наук, доцент;
 6. Завалевський Юрій Іванович –доктор педагогічних наук, доцент;
 7. Ївженко Юрій Васильович – кандидат педагогічних наук;
 8. Іщенко Людмила Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор;
 9. Коновальчук Іван Іванович – доктор педагогічних наук, доцент;
 10. Мельник Оксана Миколаївна – канд. пед. наук, старший дослідник;
 11. Мирончук Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент;
 12. Пушкарьова Тамара Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор;
 13. Семчук Світлана Іванівна – доктор педагогічних наук, професор;
 14. Сидорчук Нінель Герандівна – доктор педагогічних наук, доцент;
 15. Удалова Олена Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Рецензенти:

 1. Антонова Олена Євгеніївна – доктор педагогічних наук, професор;
 2. Аргіропоулос Дімітріс (Dimitris Argiropoulos) – доктор наук в галузі педагогіки, професор ;
 3. Березюк Олена Станіславівна – кандидат педагогічних наук, професор;
 4. Бірук Наталія Петрівна – кандидат педагогічних наук;
 5. Борейко Олександр Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент;
 6. Вітвицька Світлана Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор;
 7. Вознюк Олександр Васильович – доктор педагогічних наук, доцент ;
 8. Гуржій Андрій Миколайович – доктор технічних наук, професор;
 9. Давиденко Андрій Андрійович – доктор педагогічних наук, професор;
 10. Данильчук Лариса  Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор;
 11. Дубасенюк Олександра Антонівна – доктор педагогічних наук, професор
 12. Желанова Вікторія В’ячеславівна – доктор педагогічних наук, доцент;
 13. Завалевський Юрій Іванович –доктор педагогічних наук, доцент ;
 14. Ївженко Юрій Васильович – кандидат педагогічних наук;
 15. Іщенко Людмила Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор;
 16. Климова Катерина Яківна – доктор педагогічних наук, професор;
 17. Колесник Наталія Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 18. Коновальчук Іван Іванович – доктор педагогічних наук, доцент;
 19. Кочубей Тетяна Дмитрівна – доктор педагогічних наук;
 20. Кубіцький Сергій Олегович – кандидат педагогічних наук, професор;
 21. Мартинюк Олександр Семенович – доктор педагогічних наук, доцент;
 22. Мельник Оксана Миколаївна – канд. пед. наук, старший дослідник;
 23. Мирончук Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент;
 24. Мороз Майя Олександрівна – доктор педагогічних наук;
 25. Павленко Віта Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 26. Пригодій Микола Анатолійович – доктор педагогічних наук, професор;
 27. Пушкарьова Тамара Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор;
 28. Самойленко Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук;
 29. Сейко Наталія Андріївна – доктор педагогічних наук, професор;
 30. Семчук Світлана Іванівна – доктор педагогічних наук, професор;
 31. Сидорчук Нінель Герандівна – доктор педагогічних наук, доцент;
 32. Сиротюк Володимир Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор;
 33. Сліпчишин Лідія Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник;
 34. Танська Валентина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 35. Удалова Олена Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 36. Ягупов Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор.