Підготовка майбутніх учителів початкових класів до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів

Автор(и)

  • Наталія Басюк
  • Олена Гордієнко

DOI:

https://doi.org/10.52256/2710-3560.2022.96.02

Ключові слова:

підготовка майбутніх учителів початкових класів, молодші школярі, оцінювання навчальних досягнень, Нова українська школа, формувальне і підсумкове оцінювання

Анотація

У статті обґрунтовується необхідність професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до оцінювання навчальних досягнень учнів як обов’язкової складової освітнього процесу і важливого елемента нової освітньої реформи. На основі аналізу наукової літератури розкрито сутність, особливості й ознаки формувального оцінювання, що активно впроваджується в Новій українській школі. Представлено результати проведеного анкетування за розробленим авторами опитувальником, які засвідчили недостатнє розуміння здобувачами вищої освіти поняття «оцінювання», його форми та значення для розвитку особистості молодшого школяра, а також  закцентували на труднощах, які відчувають студенти-практиканти у використанні інструментів формувального і підсумкового оцінювання. Авторами пропонується комплекс методичних заходів, які впроваджуються в освітній процес в Житомирському державному університеті імені Івана Франка і суттєво допомагають підвищити як рівень теоретичних знань, так і практичних навичок контрольно-оцінювальної діяльності студентів відповідно до вимог Нової української школи. Значною мірою формування компетенцій студентів спеціальності 013 Початкова освіта щодо здійснення системного контролю й об’єктивного оцінювання навчальних досягнень молодших школярів відбувається завдяки включенню до практичних занять із методик початкової освіти елементів оцінювання. Програючи фрагменти уроків на практичних заняттях, майбутні педагоги мають можливість практикувати інструментарій оцінювання. Обґрунтовано значення семінарів, тренінгів, круглих столів з теми «Оцінювання в НУШ», проєкту «Запрошені професіонали», вивчення практичного досвіду вчителів початкової школи у розширенні знань про оцінювальну діяльність. Серед важливих складових методичної підготовки майбутніх фахівців початкової ланки виділено курс за вибором «Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи». Він покликаний забезпечити професійну підготовку майбутнього педагога відповідно до потреб сучасної школи. Окреслено місце виробничої педагогічної практики у формуванні оцінювальної компетенції майбутнього вчителя початкових класів. Визначено перспективи дослідження проблеми підготовки педагогів початкової ланки освіти до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів. Зроблено висновок, що впровадження в процес професійної підготовки майбутніх вчителів системи методичних заходів сприяє опановуванню контрольно-оцінювальною діяльністю на засадах компетентнісного підходу.

Біографії авторів

Наталія Басюк

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Олена Гордієнко

Житомирський державний університет імені Івана Франка

##submission.downloads##

Опубліковано

2022