Висвітлення ролі курсу «Екологія та безпека життєдіяльності» у формуванні компетенцій забезпечення особистої, професійної та екологічної безпеки майбутніх фахівців з інформаційних технологій

Автор(и)

  • Олена Герасимчук

DOI:

https://doi.org/10.52256/2710-3560.2022.96.07

Ключові слова:

безпека, екологія, екологічна безпека, освітній процес, освітня програма, інформаційні технології

Анотація

У статті визначено та проаналізовано роль освітнього середовища у формуванні нового мислення, що сприяє усвідомленому ставленню до власної та колективної безпеки. Стаття розкриває питання значущості викладання інтегрованого курсу «Екологія та безпека життєдіяльності» у процесі підготовки фахівців галузі знань 12 «Інформаційні технології».  Метою статті є висвітлення ролі дисципліни «Екологія та безпека життєдіяльності» у формуванні компетенцій забезпечення особистої, професійної та екологічної безпеки як складових професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Окреслено завдання дисципліни «Екологія та безпека життєдіяльності», яке полягає в тому, щоб навчити студентів ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх види, визначати величину і ймовірність їх прояву; усвідомлювати функціональну нерозривність людини й навколишнього середовища, їхній взаємний вплив, що відображається не тільки на життєдіяльності, а й на способі мислення, активній соціальній позиції, особистій безпеці людини та стані довкілля. Визначено її зв'язок з іншими дисциплінами загальної та професійної підготовки майбутніх фахівців. Проаналізовано загальні компетентності, що формуються у результаті вивчення дисципліни при підготовці за спеціальностями, що належать до галузі знань «Інформаційні технології». Визначено основні проблеми її викладання, визначено чинники, що слугують кращому засвоєнню матеріалу. Дослідження проблем безпеки життєдіяльності однієї людини чи суспільства в цілому необхідно проводити без відриву від екологічних, технологічних, економічних, соціальних, організаційних та інших компонентів. Всі вони є взаємопов’язаними, кожний із них здійснює вплив на інший, впливаючи на рівень життя, здоров’я, доброту людей.

Біографія автора

Олена Герасимчук

Державний університет «Житомирська політехніка»

##submission.downloads##

Опубліковано

2022