Проблеми становлення особистісно професійної компетентності майбутніх учителів в процесі фахової підготовки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.52256/2710-3560.97.2023.97.18

Ключові слова:

професійна компетентність, соціокультурна ситуація, компетентнісний підхід, особистісно-практична модель підготовки, формування, особистісно-професійна компетентність, розвиток мотивації

Анотація

У статті висвітлюється проблема професійної компетентності майбутніх учителів, зокрема особистісно професійної компетентності, визначається поняття «компетентність». Аналізується сучасна соціокультурна ситуація у світі, яка зумовлює необхідність вивчення майбутніми вчителями гуманітарних дисциплін, іноземної мови, що стає інструментом полікультурного розвитку особистості, яка навчається, та сприяє усвідомленню себе як культурно-історичного суб’єкта. Досліджуються аспекти синергетичної складової компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутнього вчителя. Підкреслюється необхідність єдності особистісного, змістового, процесуального та результативного компонентів загальнопедагогічної підготовки, забезпечення відкритості підготовки вчителя актуальним педагогічним теоріям та практичним ідеям, орієнтації на практичну підготовку.

Автором акцентовано на становленні особистісно-практичній моделі підготовки, яка розглядається на основі єдності навчально-пізнавальної (особистісно зорієнтованої), рефлексивної, навчально-ігрової (квазіпрофесійної) діяльності та особистісного досвіду студентів. Головна увага приділена педагогічним умовам формування особистісно-професійної компетентності майбутніх вчителів, розвитку мотивації навчання студентів, оволодінню ними різними видами знань та умінь, формуванню різноманітної навчальної діяльності за допомогою інноваційних методик, як модель формування стратегій «VUCA-Prime», зіткнення смислів П. Хакуза, Q-Storming Х. Грегерсена, розвитку мовленнєвої діяльності.

Біографія автора

Олена Федорцова, Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри германської та слов’янської філології

##submission.downloads##

Опубліковано

2023

Як цитувати

1.
Федорцова О. Проблеми становлення особистісно професійної компетентності майбутніх учителів в процесі фахової підготовки. НТН [інтернет]. 17, Грудень 2023 [цит. за 25, Червень 2024];(97):152-7. доступний у: http://journal.org.ua/index.php/ntn/article/view/390