Про журнал

«Нові технології навчання» було засновано як науково-методичний збірник у 1991 році викладачами закладів вищої освіти України відповідно до Закону України «Про освіту» та діючої на той час «Концепції викладання гуманітарних і соціально-педагогічних дисциплін у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах» на базі Навчально-методичного кабінету вищої освіти при Мінвузі України (нині – Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України). Головним редактором видання до 2000 року був доктор педагогічних наук, професор Казаков Віталій Андрійович – директор зазначеної установи. Протягом 2000-2016 років редакційний склад збірника змінювався. Серед головних редакторів були: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Міжнародної Академії біоенергетичних технологій Холод Борис Іванович; кандидат педагогічних наук, професор, академік Академії педагогічних наук України, міністр освіти України 1999 року Зайчук Валентин Олександрович.

З 2001 року «Нові технології навчання» включено до Переліку наукових видань ВАК України (нині – Перелік наукових фахових видань України).

З 2016 року головним редактором видання є доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу роботи з обдарованою молоддю Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Кремінський Борис Георгійович. З 2011 року і до теперішнього часу відповідальний секретар редакційної колегії – кандидат педагогічних наук Ївженко Юрій Васильович.

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН від 27 .09.2021 1017), в яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних досліджень у галузі педагогіки на здобуття наукових ступенів.

Збірник виходить один раз на рік.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): 

ISSN 2710-3560 - друковане видання

ISSN 2710-3579 - електронне видання