Компетентність з педагогічного дизайну у підготовці інженерів-педагогів

Автор(и)

  • Oльга Внукова
  • Олена Удалова
  • Владислав Величко

DOI:

https://doi.org/10.52256/2710-3560.2022.96.28

Ключові слова:

компетентнісний підхід, педагогічний дизайн, компетентність з педагогічного дизайну, майбутні інженери-педагоги

Анотація

Розглянуто педагогічний дизайн як складову фахових компетентностей педагогів професійного навчання та важливість цієї складової у підготовці майбутніх педагогів для закладів професійної освіти. Здійснено короткий аналіз підходів науковців до трактування педагогічного дизайну, ролі та місця педагогічного дизайну в сучасному освітньому процесі, зокрема, в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Представлено результати анкетування педагогів професійної школи щодо застосування педагогічного дизайну як перспективного напряму, що дозволяє будувати результативне онлайн навчання та змішане. Було виявлено, що сучасний стан підготовки майбутніх педагогів професійної школи щодо застосування педагогічного дизайну в освітньому процесі є неефективним.

Проведено теоретичне обґрунтування компетентності майбутніх педагогів професійної школи з педагогічного дизайну, що визначається єдністю когнітивних та процедурних компонентів. Критеріями формування цих компонентів є здатність побудови результативного освітнього процесу на основі цілей навчання, навчального матеріалу і сучасних інструментів, які можуть бути доступні в інформаційноосвітньому середовищі, а також здатність забезпечувати ефективну психолого-педагогічну взаємодію з тими, хто навчається. Виявлено та експериментально підтверджено можливості навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність» та переддипломної практики для набуття компетентності з педагогічного дизайну. Під час експерименту, у якому взяли участь здобувачі вищої освіти магістерського рівня зі спеціальності «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», відбулися позитивні зміни у формуванні когнітивних та процедурних компонентів компетентності. Це підтверджує доцільність подальшого використання можливості педагогічної майстерності та переддипломної практики для набуття компетентності з педагогічного дизайну майбутніми педагогами професійної школи.

Біографії авторів

Oльга Внукова

ORCID ID 0000-0002-9306-7700

Олена Удалова

ORCID ID 0000-0002-0619-0891

Владислав Величко

ORCID ID 0000-0001-9752-0907

##submission.downloads##

Опубліковано

2022