Інноваційні тенденції організації мистецької освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

Автор(и)

  • Надія Бакалець

DOI:

https://doi.org/10.52256/2710-3560.2022.96.01

Ключові слова:

мистецька освіта, заклади загальної середньої освіти, інтеграційний підхід, мистецтво, Нова українська школа

Анотація

У статті розкрито особливості організації мистецької освіти в закладах загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа».

З’ясовано, що загальна мистецька освіта – це підсистема шкільної освіти, яка гармонійно поєднує навчання, виховання та розвиток дітей і молоді засобами мистецтва і яка покликана підготувати їх до активної участі в соціокультурному житті, до подальшої художньо-естетичної самоосвіти. Визначено інтеграційний підхід як ключовий у сучасній загальній мистецькій освіті.

Доведено, що умови звичайного закладу загальної середньої освіти з мінімальним обсягом годин, що відводяться на дисципліни художньо-естетичного циклу, спонукають шукати ефективні шляхи інтеграції художньо-естетичних знань, уявлень, цінностей, досвіду учнів. Концептуальною ідеєю розробки змісту загальної мистецької освіти є цілісний художньо-естетичний розвиток особистості на основі взаємодії різних видів мистецтва і координації знань, умінь та уявлень, здобуття яких необхідне для формування у свідомості учнів поліхудожнього та полікультурного образу світу. Згідно з державним стандартом предмети мистецтва мають утворювати єдиний наскрізний цикл, спрямований на всебічне, неперервне опанування учнями художніми цінностями впродовж усього терміну навчання в школі. Державний стандарт початкової загальної освіти в галузі «Мистецтво» включає змістові лінії, що охоплюють основні види мистецтв - музичне, візуальне (образотворче), хореографічне, театральне, екранне. Переважають  при цьому музичне та візуальне мистецтва.

Біографія автора

Надія Бакалець

КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»

##submission.downloads##

Опубліковано

2022