Створення моделі управління науково-освітнім середовищем у закладі фахової передвищої освіти

Автор(и)

  • Ірина Бойчук
  • Віра Болух
  • Галина Козаченко
  • Ірина Процюк

DOI:

https://doi.org/10.52256/2710-3560.2022.96.04

Ключові слова:

модель, управління науково-освітнім середовищем, учасники освітнього процесу, якість освітніх послуг, заклад фахової передвищої освіти

Анотація

У статті розглянуто створену модель управління науково-освітнім середовищем як метод пізнання й інструмент розв’язання проблем підготовки фахівців, підтримки особистісно-професійного успіху та самореалізації викладачів і здобувачів освіти, що відображає сутність інноваційних процесів у закладі фахової передвищої освіти, дозволяє приймати найбільш грамотні управлінські рішення та контролювати діяльність з удосконалення освітнього процесу. Проаналізовано модель управління науково-освітнім середовищем як частину внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі фахової передвищої освіти, зокрема такі її складники: створення умов функціонування моделі, наукова діяльність викладачів та пошуково-дослідницька діяльність здобувачів освіти, забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності, професійний розвиток викладача, моніторинг якості надання освітніх послуг, формування самоаналізу діяльності закладу освіти та прийняття відповідних управлінських рішень. Продемонстровано досвід реалізації складників моделі управління науково-освітнім середовищем Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради. З’ясовано, що модель управління науково-освітнім середовищем закладу фахової передвищої освіти ґрунтується на інтегративності та полівекторності її складників та характеризується показником наукових та навчальних досягнень учасників освітнього процесу, метою її впровадження є якість надання освітніх послуг відповідно до освітніх інноваційних стратегій і практик. При створенні моделі управління науково-освітнім середовищем закладу фахової передвищої освіти було дотримано таких положень: процеси інноваційних перетворень в освіті; створення керованої моделі; модель дає уявлення про загальну векторну спрямованість інноваційного розвитку закладу освіти в цілому та кожного учасника освітнього процесу окремо; ефективність реалізації моделі формує ті умови, у межах яких зростає професійна компетентність викладачів та якість професійної підготовки здобувачів освіти. Передбачуваним результатом створення інноваційної моделі управління науково-освітнім середовищем у закладі фахової передвищої освіти є її ефективне функціонування, яке реалізує головну мету – якість надання освітніх послуг, та яке уможливлюється завдяки дієвій взаємодії усіх складників моделі управління науково-освітнім середовищем.

Біографії авторів

Ірина Бойчук

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Віра Болух

Житомирський базовий фармацевтичний коледж

Житомирської обласної ради

Галина Козаченко

Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж

Житомирської обласної ради

Ірина Процюк

Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж

Житомирської обласної ради

##submission.downloads##

Опубліковано

2022