Наукові засади вдосконалення особистості майбутнього педагога та його готовності до морального виховання учнів початкової школи

Автор(и)

  • Олександра Дубасенюк
  • Нінель Сидорчук

DOI:

https://doi.org/10.52256/2710-3560.2022.96.08

Ключові слова:

концептуальні моделі, удосконалення особистості, моральне виховання, майбутній учитель, готовність до морального виховання учнів початкової школи

Анотація

У статті на основі аналізу наукових джерел та проведених  досліджень, вивчено проблему вдосконалення особистості майбутнього педагога та його готовності  до морального виховання учнів початкової школи. Розглянуто сучасні концептуальні моделі розвитку особистості як-от: людиноцентрована модель, акмеологічна модель досягнень зрілої людини, модель неперервного розвитку особистості, модель «Я-центрованості» у вихованні та духовному розвитку особистості; стратегії особистісного та професійного зростання фахівців різного профілю. Виокремлено компоненти окресленої готовності майбутнього вчителя: ціннісно-мотиваційний, інформаційно-змістовий, діяльнісно-вчинковий, оцінювально-рефлексивний та відповідні критерії. На основі розробленої анкети здійснено дослідження стану готовності майбутніх учителів до морального виховання учнів початкової школи. Виявлено за результатами констатувального експерименту переважно середній та достатній рівень сформованості визначеної готовності. Отримані результати обґрунтовано відсутністю у більшості студентів чіткої програми морального вдосконалення, сформованих моральних принципів, недостатнім аналізом власних вчинків. Окреслено необхідність подальшої роботи у напрямі покращення якості підготовки майбутніх учителів до морального вдосконалення та виховання учнів.

Біографії авторів

Олександра Дубасенюк

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Нінель Сидорчук

У статті на основі аналізу наукових джерел та проведених  досліджень, вивчено проблему вдосконалення особистості майбутнього педагога та його готовності  до морального виховання учнів початкової школи. Розглянуто сучасні концептуальні моделі розвитку особистості як-от: людиноцентрована модель, акмеологічна модель досягнень зрілої людини, модель неперервного розвитку особистості, модель «Я-центрованості» у вихованні та духовному розвитку особистості; стратегії особистісного та професійного зростання фахівців різного профілю. Виокремлено компоненти окресленої готовності майбутнього вчителя: ціннісно-мотиваційний, інформаційно-змістовий, діяльнісно-вчинковий, оцінювально-рефлексивний та відповідні критерії. На основі розробленої анкети здійснено дослідження стану готовності майбутніх учителів до морального виховання учнів початкової школи. Виявлено за результатами констатувального експерименту переважно середній та достатній рівень сформованості визначеної готовності. Отримані результати обґрунтовано відсутністю у більшості студентів чіткої програми морального вдосконалення, сформованих моральних принципів, недостатнім аналізом власних вчинків. Окреслено необхідність подальшої роботи у напрямі покращення якості підготовки майбутніх учителів до морального вдосконалення та виховання учнів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022