Формування професійної компетентності майбутніх учителів у процесі підготовки до проєктної діяльності

Автор(и)

  • Світлана Яценко

DOI:

https://doi.org/10.52256/2710-3560.2022.96.27

Ключові слова:

проєкт, проєктна діяльність, професійна підготовка, професійна компетентність, майбутні вчителі

Анотація

У статті на основі теоретичного аналізу проблеми та досвіду викладання у ЗВО педагогічного спрямування розглянуто ефективні шляхи формування професійної компетентності майбутніх учителів у процесі підготовки до проєктної діяльності. Проаналізовано результати наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних учених у визначеному напрямі. Схарактеризовано провідні передумови впровадження проєктної діяльності у сфері освіти: комплексний характер освітнього проєкту; охоплення контенту з різноманітних проблем, завдань, дій, спрямованих на формування професійної компетентності майбутніх учителів; засвоєння широкого спектру гуманітарного знання; створення тимчасових колективів. Обґрунтовано необхідність реалізації діяльнісного та компетентнісного підходів у розв’язанні проблеми підготовки до проєктної діяльності. Доведено значущість упровадження в процесі підготовки майбутніх педагогів навчальної дисципліни «Управління освітніми проєктами», вивчення якої орієнтоване на вміння розробляти проєкти, їхнє системне й усвідомлене використання в ході педагогічної діяльності.

Проаналізовано зміст навчальної дисципліни, що передбачає засвоєння широкого спектру тематики, зокрема, актуальність проблеми розробки та управління освітніми проєктами; сутність понять «проєкт» та «управління освітнім проєктом»; історико-генетичні джерела проєкту; специфіка управління освітніми проєктами; основні етапи розробки та управління освітніми проєктами, проєктна організація освітнього процесу та управління діяльністю закладів вищої освіти; рівні та об’єкти проєктування освітнього процесу; специфіка освітнього проєкту у вищій школі тощо. Наведено конкретні приклади розробки та впровадження магістрантами ЖДУ імені Івана Франка освітніх проєктів. Доведено, що освітні проєкти різного спрямування можна розглядати як інноваційну форму організації освітнього середовища, що відповідає сучасним суспільним запитам, визначається комплексним характером діяльності тимчасового колективу спеціалістів в умовах активної взаємодії з навколишнім середовищем.

Біографія автора

Світлана Яценко

Житомирський державний університет імені Івана Франка

##submission.downloads##

Опубліковано

2022