№ 95 (2021): Нові технології навчання

					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику наукових праць представлено матеріали з досліджень теоретичних і методичних засад розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах освітніх змін. Розглянуто проблеми освіти дорослих, розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців на засадах акмеологічного підходу, творчий розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців у закладах вищої освіти, духовно-моральне виховання особистості майбутнього фахівця, роль ІКТ у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців, професійна підготовка майбутніх учителів у контексті положень «Нової української школи».
Для широкого кола освітян, науковців та усіх, хто цікавиться інноваційними технологіями в освіті.
Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за підбір, точність наведених фактів,
цитат, економіко-статистичних даних відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей. Редколегія залишає за собою право скорочувати та редагувати подані матеріали. Рукописи не повертаються. При передруці або використанні матеріалів, розміщених у цьому збірнику, посилання обов’язкове.
На сторінках журналу можуть розміщуватися матеріали, що викликають дискусію, а тому зміст публікацій може не збігатися з точкою зору редакційної колегії.

Опубліковано: 2021

Весь випуск

.